سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نظظر به رااااااست . . . - کفش

 ______________________

 

گروهان پیییش. . .

 

پای چپ پای راست

پای چپ پای راست

.

.

خبــــــــــــر . . . . . . . چپ

خبــــــــــــر . . . . . . . چپ

دااااااااااار . . . . . . . . . چپ

دااااااااااار . . . . . . . . . چپ

.

نظظر به . . . . . . . . .(30 درجه)

.

.

نظظر به رااااااست. . . .

الله اکـــبر . . . . . .

.

.

.

گروهان خیلی خوب . . . . سپاس . . . جناب

خیلی خوب . . . . سپاس . . . جناب

.

.

سلام

متن فوق را احتمالا فقط سربازی رفته ها می فهمند!

قسمت های آبی را فرمانده در کنار گروهان راه میرود و می گوید

و قسمت های سبز را هم گروهان میگوید

قسمت نارنجی را هم آن فردی که در جایگاه ایستاده میگوید

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]