سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سلاح چشم - کفش

عزیز علی ان اری الخلق ولا تری

سخت است برای من که همه را ببینم و تو را نبینم!

بعضی ستاره ها را فقط با چشم مسلح می توان دید

با چه سلاحی؟

وسلاحه البکاء

پس:

و اعدوا لهم مستطعتم من قوه

راستی این سلاح را چطور می توان بدست آورد؟

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]