سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوست یابی ملاکش این است - کفش

سلام

ببین با فلان شخص که می نشینی

او چه چیز را در تو بزرگ می کند،

خودش را یا خودت را یا دنیا را یا خدا را!

با این ملاک دوست و رفیق و مرشد و مرجع بگیر!

 

مقدمه کتاب استاد و درس صرف و نحو
استاد علی صفائی حائری (ع.ص)

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]