سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خنده الکی - کفش

بدم می آید !

نه از کسانی که الکی میخندند،

از خنده الکی شان بدم می آید

بدم می آید وقتی چیزی می گویم،

طرف بخاطر این که من "تو ذوقی" نخورم الکی بخندد !

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]