سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حاشیه سفر رهبر به شیراز 2 - کفش

حاشیه های سفر رهبر به شیراز ( 2 )
ایران – شیراز – ورزشگاه شهید دستغیب
روز دوم – دیدار معلمین

وارد اولین سری میله های بازرسی شدیم
یکی ایستاده بود و نگاهمان می کرد
فکر می کنم می خواست ببیند کارت داریم یا نه

به فاصله 2-3 متر بعد ، وارد دومین سری میله های بازرسی شدیم
دوباره یکی ایستاده بود و نگاهمان می کرد

به فاصله 2-3 متر بعد تر وارد سومین سری میله های بازرسی شدیم
بازهم یکی ایستاده بود و نگاهمان می کرد

بعد وارد بازرسی چهارم شدیم که کل بدنمان را بازرسی کرد

کمی جلوتر یک میز گذاشته بودند که رویش چند ظرف شیرینی
و چند سینی شربت وچند قوطی دستمال کاغذی بود

بعد از پذیرایی فکر کردیم که الان دیگر باید وارد سالن شویم
یکی کارتمان را نگاه می کرد که اگر ویژه بود میفرستادمان از دری دیگر وارد شویم
ما که ویژه نبودیم !

جلو درب شلوغ بود .
یه خورده که جلو تر رفتیم فهمیدیم که وارد پنجمین سری بازرسی شده ایم
که باز کل بدنمان را بازرسی کرد کفش هایمان را هم گفتند در بیاوریم
ولی نمیدانم که چون داخل را موکت کرده بودند کفشمان را در آوردیم یا
بخاطر بازرسی بود

داخل سالن 8 تا از این اسپیلت ها گذاشته بودند
که هوا را خیلی خنک  و مطبوع کرده بود
کم کم کف سالن پر شد ، روی سکو ها هم پر شد روی پله ها و راهرو ها هم پر شد
حالا دیگر اسپیلت ها هم جواب نمی داد .
در اخبار هم که نشان داد ، آقا کاملا عرق کرده بودند

مجری 3 تا شعار را اعلام کرد و ماهم تکرار کردیم
و گفت که وقتی آقا آمدند هم همین 3 شعار را بدهیم که منظم باشد

پرده کنار سن کنار رفت و تعداد زیادی خبر نگار و عکاس و . . . آمدند
که بروند روی یک میز 2 در 2 که برایشان در نظر گرفته شده بود .
تعداد زیادیشان رفتند روی سکو نشستند و بقیه روی میز وسط جمعیت .
خیلی شور می زدم که نکند که یکی از عکاس ها از روی این میز شلوغ بیفتد.

یکی دو دقیقه ای بود که کسی پشت میکرو فن نبود
که یهو یه عده از پشت سن دیدند که آقا دارد می آید .

چند شعار که دادند ، مجری آمد که ملت را ساکت کند . نتوانست و رفت پایین
وزیر آموزش و پرورش آمد که سخنرانی کند .
چند جمله ای هم گفت ولی معلم ها همینطور شعار میدادند .
وزیر هم نتوانست و صبر کرد تا بالاخره معلم ها خودشان تمام کردند .

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]