سفارش تبلیغ
صبا ویژن
توصیفات شهرکردی ها - کفش

 

نمی دانم علتش چیست ولی به نظر می آید شهر کردی ها به نسبت شیرازی ها

خیلی زیاد از اماکن دیدنیشان تعریف می کنند.

شاید هم شیرازی ها کم تعریف میکنند

آیت الله خامنه ای هم که آمده بودند شیراز می گفتتند که شیرازی ها اهل قال نیستند

به هر حال شهر کردی ها یک جوری توصیف می کنند که ما در ذهنمان جایی چنین و

چنان، همچون بهشت متصور می شویم

و وقتی آنجا را می بینیم، توی ذوقمان می خورد

 چون آن طوری که تصور می کردیم نیست.

پیام بهداشتی:

وقتی می خواهید از جایی تعریف کنید یه خورده کمتر از مقدار واقعی تعریف کنید

شاید بهتر باشه!
نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]