سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تحصیلات ، شخصیت - کفش

سلام

آیا شما آدم باشخصیتی هستید؟

آیا تحصیلات شخصیت می آورد؟

آیا کم سواد تر ها کم شخصیت ترند؟

آیا هرکس صاف و اتو کشیده راه رفت باشخصیت است؟

آیا همین آدم های اتو کشیده در مواقع بحرانی هم همینطور اتو کشیده می مانند ؟

آیا بعضی ها که با شخصیت به نظر میرسند ، دارند فیلم بازی میکنند ؟

آیا بعضی ها به خاطر خراب نشدن اتوی لباسشان باشخصیتند؟

آیا بعضی ها بسته به جایی که هستند، میزان شخصیتشان کم و زیاد می شود؟

آیا خیلی از بی سواد ها از خیلی از مدرک بالا ها متشخص ترند؟

آیا شخصیت به مدرک و تحصیلات ربط دارد؟

آیا مغرور و متکبر ها هم با شخصیت محسوب می شوند؟

آیا اصلا با شخصیت به چه کسی می گویند؟

آیا شخصیت یعنی چی؟

آیا نقطه ؟لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]