سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اگر تمرکز نداری - کفش

 

اگر در میان این همه اینجا را گرفته ای دیگر فکرت نباید به جایی دیگر مشغول باشد.

چون فکر تو همیشه به دنبال مهمترین کاری خواهد بود که آن را یافته.

اگر تمرکز نداری، ازهمین کشف کن که تو کار مهمتری برای خود سراغ داری،

پس یا به آن بپرداز و یا اهمیت کاری را که به آن مشغول هستی،

برای خودت تحلیل کن تا فکرت با تو همراه شود

مقدمه کتاب «استاد و درس(صرف و نحو)» ، علی صفایی حائری(عین.صاد)

نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]