سفارش تبلیغ
صبا ویژن
احساس حقارت می کنی - کفش

سلام
.
بعضی ها هستند که :

.
سنشان از تو کمتر است
قدشان هم کوتاه تر
سطح تحصیلاتشان هم پایین تر
حتی اطلاعات مذهبیشان هم از تو کمتر است

.
اما وقتی میبینیشان ، در برابرشان احساس حقارت می کنی
و هرچقدر بیشتر میشناسیشان ،
عظمت روحشان را بیشتر درک میکنی

.
با دیدنشان به یاد خدا می افتی
هر از گاهی تو را هدایت هم می کنند
در حضورشان خجالت میکشی گناه کنی
.
نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]