سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آخر این کجای عدالت است ؟ - کفش

 

سلام آقا !
 
پس چرا نمی آیی ؟!
 
مگر خودتان نفرمودید که از احوال شما در همه حال با خبرم ؟
مگر وضع از این بد تر هم می شود؟
از صبح کله سحر باید بریم دمبال یه لقمه نون تا بوق سگ !
 
آخر این کجای عدالت است ؟
 
مگر نمی بینی که درامد بعضی ها روزانه زیاد می شود و درامد ما سالی !
مگر نمی بینی در ادارات و سازمان ها چقدر فساد رواج شده ؟
مگر نمیبینی قیمت مسکن چقدر زیاد شده ؟
آقا از فراقت می خواهیم سر به بیابان بگذاریم !
 
پس کی می آیی آقا
 
آقا وضعیت خطوط هوایی خیلی در هم و برهم شده
آقا جوونای مردم با مدرک لیسانس ، بی کارند
آقا با این که پسرم درسش خیلی خوب است ، در مدرسه ای که می خواهم ثبت نامش نمی کنند 
 
آخر بی عدالتی تا چه حد ؟!!
 
راستی آقا ، این پسر ما پسر خیلی خوب و سر به زیریست اهل هیچ چیزی هم نیست
سیگار هم نمی کشد اگر ظهور کنید حاضر است هر جا که شما بفرمایید خدمت کند .
فقط اگر بیمه هم باشد بهتر است .خودتان که بهتر می دانید این روز ها مخارج زیاد است و ان شاء الله حقوقش طوری باشد که کفاف زندگی امروزی را بدهد و پسرم توی سختی نیفتد . آخر من او را توی ناز و نعمت بزرگ کردم .
ضمنا اگر کارش توی شهر هم باشد بهتر است آخر بیرون شهر اذیت می شود .
تازه این فقط پسرم بود !
 
آقا تا کی منتظر ظهورت باشیم ؟!!
نقطه

لیست کل یادداشت های وبلاگ کفش
اثرات معنوی مثبت و مفنی
با واکسنم خوردم زمین
هدف!
خوبی های بین الطلوعین
تفاوت های متاهلی
انتخابات مجلس نهم
حجاب یعنی این
بهترین نوع بیمه!
[عناوین آرشیوشده]